Home

รับสมัครครูผู้สอนแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 1 ตำแหน่ง

ประกาศจากงานพัสดุ วก.นร.


ทำไมต้องเรียนสายอาชีพ !!!

ทำไมเด็กไทยไม่อยากเรียนอาชีวะ

บทพิสูจน์จาก 6 ฝีมือชนต้นแบบ

คุณเห็นอะไรในเด็กเหล่านี้ ???

กิจกรรม-ข่าวสาร วก.นร.