ติดต่อเรา

ติดต่อวิทยาลัย

 @NWM.AC.TH

11/11 ซอยนวลจันทร์ 56 แยก 3
ถนนนวลจันทร์
แขวงนวลจันทร์
เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร 10230

โทร      : 02 944 4343, 02 944 4344 (อัตโมมัติ)
สายตรง : 02 948 9779 (งานประชาสัมพันธ์)
สายตรง : 02 944 4085 (งานการเงิน บัญชี)
สายตรง : 02 944 6017 (งานทะเบียน)

โทรสาร : 02 944 2672 (สารบรรณ)
โทรสาร : 02 519 3603 (พัสดุ)

เป็นสมาชิก LINE Openchat
ก็สามารถสอบถามข้อมูลได้ครับ

กิจกรรม-ข่าวสาร วก.นร.