คณะผู้บริหาร ครู ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษาที่ประสบภาวะวิกฤตโควิด 19 ได้นำอาหารและน้ำดื่มไปมอบและนิเทศการเรียนผ่านระบบออนไลน์ของนักเรียน นักศึกษา

 5,926 Total views,  67 Views today