กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (มีแล้วแบ่งปัน) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจผู้ประสบภัย(COVID-19)ให้มีกำลังใจสู้ต่อไป

 10,747 Total views,  17 Views today