ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการแปรรูปและถนอมอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64027022483)

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการแปรรูปและถนอมอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64027022483)

เลขที่โครงการ 64027022483 ดูรายละเอียดได้ที่
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ >>>  

 1,351 Total views,  2 Views today