วันที่ 10 ต.ค.63 ดร.ภาณัททกา วงษากิตติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ เป็นประธานเปิดโครงการ Day Camp การเข้าค่ายลูกเสือเพื่อเตรียมความพร้อมลูกเสือวิสามัญ ณ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ

 14,147 Total views,  89 Views today