ประกาศเชิญชวน : การจัดซื้อชุดปฏิบัติการเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65027456414)

ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดปฏิบัติการเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65027456414)

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : https://process.gprocurement.go.th/

 146 Total views,  5 Views today