ชื่อโครงการ(เรื่อง) : ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดปฏิบัติการเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65027456414)

รายละเอียดเพิ่มเติ่มที่ http://www.gprocurement.go.th/

 133 Total views,  7 Views today