ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ ร่วมกับคณะผู้บริหารและครูฝ่ายปกครองออกตรวจดูแลความเรียบร้อยป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทของวัยรุ่นในการเข้าชมภาพยนต์เรื่อง “4King”

ในวันที่ 9 -12 ธันวาคม  2564 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ ร่วมกับคณะผู้บริหารและครูฝ่ายปกครองออกตรวจดูแลความเรียบร้อยป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทของวัยรุ่นในการเข้าชมภาพยนต์เรื่อง “4King” ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิและห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอช์แลนด์  ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้บริหาร ครูฝ่ายปกครองของสถานศึกษาใน “กลุ่มจัตุจักร”  โดยรวมสถานการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


 970 Total views,  17 Views today