อาชีวบริการ ช่วยเหลือประสบอุทกภัยภาคใต้

"อาชีวบริการ ช่วยเหลือประสบอุทกภัยภาคใต้" โดยศูนย์ Fixit Center  สอศ ดำเนินการโดย วิทยาลัยการอาชีพพนวมินทราชูศ