แจ้งกำหนดการสั่งซื้อวัสดุของแผนกวิชาและงานต่างๆ

แจ้งกำหนดการสั่งซื้อวัสดุของแผนกวิชาและงานต่างๆ โดยให้ส่งเอกสารการจัดซื้อวัสดุภายในวันที่ 13 มค 2560 เท่านั้น {รอบที่1}