กำหนดการ : การประชุมผู้ปกครอง / รายงานตัวมอบตัว / รับเสื้อ

กำหนดการวิทยาัลยการาชีพนวมินทราชูทิศ : การประชุมผู้ปกครอง / รายงานตัวมอบตัว / รับเสื้อ

รายละเอียดคลิกลิงก์>>> กำหนดการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน 1/2563

 

(ขออนุญาตแก้ไขวันที่ ตามประกาศของวิทยาลัยหน้าที่ 2 ลำดับที่ 8 จากวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 63 เป็นวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 63)

 55 Total views,  1 Views today