ท่าน ผอ.สวัสดีปีใหม่ และแนะนำตัวกับผู้มีพระคุณบริจาคที่ดินให้วิทยาลัย

ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ.สวัสดีปีใหม่ และแนะนำตัวกับผู้มีพระคุณบริจาคที่ดินให้เพื่อก่อตั้งวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ