วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ดร.ภาณัททกา วงษากิตติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ในระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ณ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ดร.ภาณัททกา วงษากิตติกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ในระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ณ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ

โพสต์โดย วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ วก.นร. เมื่อ วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2019

ดูรูปภาพทั้งหมดคลิกไอคอน Fackbook