การแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับ จังหวัดกรุงเทพมหานคร (เฉพาะวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน)

รายละเอียดต่างๆ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้ คลิก

รูปภาพกิจกรรม