กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน

30 พ.ค 62 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการ ดร.ภาณัททกา วงษากิตติกุล ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งในวันแรกและได้นำผุ้บริหารคณะครูเจ้าหน้าที่บุคลากรการศึกษา และ นักเรียนนักศึกษา จัดกิจกรรมกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน