รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ด้านพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ด้านพัสดุ จำนวน 1 อัตรา