ประกาศร่าง TOR : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก

ประกาศร่าง TOR : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017092820)

วันที่ประกาศ-วันที่สิ้นสุด  รับฟังคำวิจารณ์  09/01/2562 – 14/01/2562

งบประมาณโครงการ ( 2,000,000 บาท) 

1. ร่าง TOR
2. ราคากลาง

อ้างอิงข้อมูลจาก eGP