ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097617761)

งบประมาณโครงการ (2,000,000 บาท)

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!!

วันที่ประกาศ-วันที่สิ้นสุด  รับฟังคำวิจารณ์  03/12/2561 – 07/12/2561