ประกาศร่าง TOR : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก ครั้งที่ 2

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61097617761) 

 

 

งบประมาณโครงการ (2,000,000 บาท)

วันที่ประกาศ-วันที่สิ้นสุด  รับฟังคำวิจารณ์  12/12/2561 – 17/12/2561 (ครั้งที่ 2 )