วิทยาลัยฯ เปิดรับสมัคร ครูสอนบัญชี

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ รับสมัคร

1.) ครู 

1.1 ครู แผนกวิชาบัญชี  จำนวน  1 อัตรา –> คำสั่งประกาศรับสมัคร ครูสอนบัญชี <–