วิทยาลัยฯ รับสมัคร ครู และ เจ้าหน้าที่

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ รับสมัคร

1.) ครู 

1.1 ครู แผนกวิชาช่างเชื่อม  จำนวน  1 อัตรา –> รายละเอียดเพิ่มเติม <–

1.2 ครู แผนกวิชาสามัญ  จำนวน  1 อัตรา ( คณิตศาสตร์)  –> รายละเอียดเพิ่มเติม <–

2.) เจ้าหน้าที่ 

2.1  เจ้าหน้าที่ งานวิจัยและพัฒนาฯ   จำนวน  1  อัตรา  –> รายละเอียดเพิ่มเติม <–

2.1  เจ้าหน้าที่ ศูนย์ประสานงานและพัฒนา กำลังคนอาชีวศึกษา   จำนวน  1  อัตรา  –> รายละเอียดเพิ่มเติม <–