ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศเป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

นายปิติพงษ์ พงศธรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศเป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยการอาชีพนวินทราชูทิศ