กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา สร้างจิตสำนึกและจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดวิทยาลัยฯ

กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา สร้างจิตสำนึกและจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดวิทยาลัยฯ และทางเข้าวิทยาลัย