หล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561

ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ ได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561