ประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม ในวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ