จัดกิจกรรม “999,999 คน

วิทยาลัยฯจัดกิจกรรมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดกิจกรรม "999,999 คนปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์" เลิกก่อเหตุทะเลาะวิวาทกันระหว่างสถาบัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช