งานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาช่อสะอาด

ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการและครู นำลูกเสือ เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาช่อสะอาด ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 6 - 10 มีนาคม 2561 ณ ค่ายวชิรวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี