พีธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU

พีธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ กับ สถานศึกษาและสถานประกอบการ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ