ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เทคโนโลยีการฝึกปฏิบัติงานเชื่อมขั้นพื้นฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117473472) ((ฉบับปรับปรุง2))

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เทคโนโลยีการฝึกปฏิบัติงานเชื่อมขั้นพื้นฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 60117473472) ระยะเวลาฉบับแรก 01/12/2560 ถึง 07/12/2560

*** ปรับปรุงฉบับสอง วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 19/12/2560 **

— รายละเอียด-ฉบับแรก —— วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 07/12/2560

— รายละเอียด-ฉบับสอง —— วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 19/12/2560

หรือทางระบบการจัดการซื้อการจ้างภาครัฐ
http://www.gprocurement.go.th