เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปี2560 ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพฯ

>>> ใบสมัครเข้าแข่งขัน <<< ( ส่งทาง FAX : 02 944 2672 หรือระบบ E-Office : bangkok11 )

|ประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงพกพา (Mobile Amplifier) |

> สอบถามรายละเอียด : แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกน์  ครูสมพงศ์ ชูใจ  โทร : 085 095 1114

>> ดาวน์โหลด เอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

>>

| ทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ |

> สอบถามรายละเอียด : แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม  ครูสมณธร พุ่มพิมล โทร : 083 087 4694

>> ดาวน์โหลด เอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

>>

| ทักษะออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ |

> สอบถามรายละเอียด : แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม  ครูสมณธร พุ่มพิมล โทร : 083 087 4694

>> ดาวน์โหลด เอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

>>