พิธีถวายดอกไม้จันทน์

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา พร้อมนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ เข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ และช่วยเหลือกิจกรรมในวัดนวลจันทร์