วิทยาลัยฯ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังต่อไปนี้

  1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ จำนวน 3 อัตรา