ประชุมผู้ปกครองภาคเรียน 2/2560

วิทยาลัยฯ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ในวันอาทิตย์ ที่ 8 ตุลาคม 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ โดยมีท่านผู้อำนวยการพงค์สิลป์ รัตนอุดม เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้