มอบดอกกุหลาบแทนคำขอบคุณให้กับคณะครูและนักเรียนนักศึกษาที่มีจิตอาสาลงภาคใต้เพื่อตั้งศูนย์อาชีวะบริการ Fix it Center

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 นายพงค์สิลป์ รัตนอุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศและทีมฝ่ายบริหารมอบดอกกุหลาบแทนคำขอบคุณให้กับคณะครูและนักเรียนนักศึกษาที่มีจิตอาสาลงภาคใต้เพื่อตั้งศูนย์อาชีวะบริการ Fix it Center