ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศและฝ่ายบริหารเดินทางลงภาคใต้ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีฯ เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจศูนย์อาชีวะบริการ Fix it Center

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 นายพงค์สิลป์ รัตนอุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศและฝ่ายบริหารเดินทางลงภาคใต้ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจศูนย์อาชีวะบริการ Fix it Centerและนำเสื้อผ้าไปบริจากให้กับโรงเรียนวัดกัลยานฤมิต