ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศพร้อมฝ่ายบริหารนำทีมคณะครูอาจารย์และนักเรียนนักศึกษาจัดกิจกรรมวันครูเพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดี และแสดงความกตัญญูกตเวทีแด่ครูอาจารย์

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 นายพงค์สิลป์ รัตนอุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศพร้อมฝ่ายบริหารนำทีมคณะครูอาจารย์และนักเรียนนักศึกษาจัดกิจกรรมวันครูเพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดี และแสดงความกตัญญูกตเวทีแด่ครูอาจารย์ที่เคยให้ความรู้อบรมสั่งสอนและร่วมกันทำความสะอาดวิทยาลัย