ผอ. นำกระเช้าไปสวัสดีปีใหม่และได้รับคำอวยพรเป็นกำลังใจในการบริหารงานกลับมาพัฒนาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 นายพงค์สิลป์ รัตนอุดม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศพร้อมฝ่ายบริหารเข้าพบผู้บริหารระดับสูงภายในกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนำกระเช้าไปสวัสดีปีใหม่และได้รับคำอวยพรเป็นกำลังใจในการบริหารงานกลับมาพัฒนาวิทยาลัยต่อไป